LA GANESAN - AWESOME SPEECH

LA GANESAN - AWESOME SPEECHஉரத்த சிந்தனை வழங்கிய பாரதி உலா நிறைவு விழா க‌டந்த 30.12.2019 அன்று நடைபெற்றது விழாவில் பொற்றாமரையின் நிறுவனரும், சிறந்த அரசியல் தலைவருமான திரு. இல• கணேசன் அவர்கள் உரையாற்றியுள்ளார்.